MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 07/03/2024, 00:00
PTS

 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (HNX)

Giá hiện tại: PTS 9.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PTS: 15.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTS của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 15/04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường công ty, số 61 Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
          - Nội dung họp:
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
+ Báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023;
+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
+ Báo cáo kết quả giám sát của Ban kiểm soát năm 2023;
+ Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;
+ Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2024;
+ Tờ trình trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

Theo HNX

Các tin khác
PTS: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024
PTS: 15.4.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
PTS: Báo cáo thường niên 2023
PTS: Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC đã kiểm toán năm 2023
PTS: 15.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
PTS: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
PTS: CBTT Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024
PTS: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
PTS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023
PTS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.