MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 12/04/2024, 00:00
PTE

 Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ (UpCOM)

Giá hiện tại: PTE 1.9 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PTE: 02.05.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTE của Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/05/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/05/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 05/2024 (thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau)
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Xi măng Phú Thọ, nhà số 10, ngõ 38 đường Ngô Quang Bích, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023;
+ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính năm 2023;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;
+ Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
+ Thông qua tờ trình về chi phí, mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;
          - Nội dung họp: + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
 

 

Theo HNX

Các tin khác
PTE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
PTE: 02.05.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
PTE: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
PTE: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
PTE: Nghị quyết HĐQT ký hợp đồng với các công ty liên quan với HĐQT
PTE: Cưỡng chế thi hành quyết định về quản lý thuế
PTE: Giải trình và đưa ra phương án khắc phục tình trạng cổ phiếu bị hạn chế giao dịch
PTE: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch
PTE: Thông báo về trạng thái chứng khoán
PTE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.