MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 28/02/2023, 09:55
PSG

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (UpCOM)

Giá hiện tại: PSG 0.6 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PSG: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG đã bán 635.931 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
- Mã chứng khoán: PSG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.416.431 CP (tỷ lệ 6,9%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 635.931 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.780.500 CP (tỷ lệ 5,09%)
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 03/02/2023.
- Lý do thay đổi sở hữu: giảm tỷ lệ sở hữu


Theo HNX

Các tin khác
PSG: Đính chính Biên bản ĐHCĐ bất thường năm 2023 lần 3
PSG: Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2023
PSG: 10.1.2024, tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2023 (lần 3)
PSG: ĐHCĐ bất thường năm 2023 (lần 2) không đủ điều kiện tổ chức
PSG: ĐHCĐ bất thường năm 2023 (lần 1) không đủ điều kiện tổ chức
PSG: Tài liệu tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2023
PSG: Tài liệu tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2023
PSG: 28.11.2023, tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2023
PSG: Duy trì diện hạn chế giao dịch
PSG: 27.10.2023, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.