MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 26/02/2024, 00:00
POV

 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (UpCOM)

Giá hiện tại: POV 8.6 +0.1(+1.18%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
POV: 14.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu POV của CTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 5, Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, số 417 đường Trần Phú, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời cho các cổ đông

 

Theo HNX

Các tin khác
POV: 14.05.2024, ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
POV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
POV: 14.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
POV: 15.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
POV: Báo cáo thường niên 2023
POV: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
POV: 17.8.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp)
POV: Thông báo thay đổi ngày ĐKCC dự kiến để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền
POV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
POV: Thông báo ngày ĐKCC dự kiến để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.