MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 17/03/2023, 17:18
PND

 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định (UpCOM)

Giá hiện tại: PND 6.0 +0.7(+13.21%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PND: 31.3.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PND của CTCP Xăng dầu Dầu khí Nam Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 25/04/2023
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
+ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến kế hoạch chia lợi nhuận 2023;
+ Tờ trình thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
          - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua phương án chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;
+ Tờ trình đề nghị sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;
+ Tờ trình đề nghị thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan;
+ Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty, số 36 Phùng Khắc Khoan, phường Trường Thi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
 

 

Theo HNX

Các tin khác
PND: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
PND: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
PND: Bổ nhiệm ông Phan Kim Tích giữ chức Thành viên BKS từ 25/04/2023
PND: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
PND: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
PND: 31.3.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
PND: Thông báo ngày ĐKCC dự kiến để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023
PND: Báo cáo quản trị công ty năm 2022
PND: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
PND: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.