MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 25/08/2023, 00:00
PID

 Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí (UpCOM)

Giá hiện tại: PID 2.8 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PID: 12.9.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PID của CTCP Trang trí nội thất Dầu Khí như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính;
+ Tờ trình về việc thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
+ Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung uỷ viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty.
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 2, số 1 ngõ 86 phố Chùa Hà, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo chính thức tại thư mời họp
 

 

Theo HNX

Các tin khác
PID: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
PID: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch
PID: Quyết định về việc đưa vào diện đình chỉ giao dịch
PID: Đính chính tên 2 thành viên BKS bầu bổ sung
PID: Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2023
PID: Ông Hà Quang Ấn làm Chủ tịch HĐQT, ông Đồng Thanh Bình và bà Trần Thị Ngọc Hiền làm thành viên BKS từ 5.10.2023
PID: Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Anh Huy, Nguyễn Quang Huy và bà Nguyễn Hồng Hạnh
PID: 5.10.2023, tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2023
PID: 12.9.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
PID: Thông báo ngày ĐKCC dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.