MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 26/02/2024, 00:00
PCE

 Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (HNX)

Giá hiện tại: PCE 19.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PCE: 8.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PCE của CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2024 (Công ty sẽ thông báo chính thức tại Thông báo mời họp sau)
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Theo HNX

Các tin khác
PCE: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024
PCE: Tài liệu tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
PCE: Báo cáo thường niên 2023
PCE: 5.4.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
PCE: 8.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
PCE: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
PCE: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
PCE: Nghị quyết HĐQT v.v điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024
PCE: CBTT thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước
PCE: Thông báo chi trả cổ tức năm 2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.