MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VINAMOTORTổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam - CTCP

Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP (Vinamotor) là Tổng Công ty vốn góp chi phối của Nhà nước.

 • Giai đoạn năm 1964 -1985: Cục Cơ khí Giao thông Vận tải – Bộ Giao thông Vận tải
 • Giai đoạn năm 1985 – 1995: Liên hiệp Xí nghiệp Giao thông Vận tải
 • Giai đoạn năm 1995 – 2003: Tổng công ty Cơ khí Giao Thông Vận tải – TRANSINCO.
 • Năm 2003, chuyển thành Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam (Vinamotor) và thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con.
 • Năm 2010, Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam đã chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty TNHH MTV.
 • Ngày 30/05/2014: Tổng công ty công nghiệp Ô tô Việt Nam chính thức hoạt động theo mô hình CTCP với tên gọi là Tổng công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam - CTCP.

Ngành nghề kinh doanh chính

 • Sản xuất ô tô, sản phẩm cơ khí
 • Vận tải & các lĩnh vực khác

Giới thiệu

Loại hình
Thành lập
Trụ sở chính
Sản phẩm

Lịch sử


Lịch sử hình thành và phát triển: 

      Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam (Vinamotor) là Tổng Công ty thuộc sở hữu nhà nước. Tiền thân của Vinamotor là Cục Cơ khí Bộ GTVT (1964-1985), Liên hiệp Xí nghiệp GTVT (1985-1995), Tổng Công ty Cơ khí GTVT – Transinco (1995 - 2003). Ngày 23/9/2003 Vinamotor chính thức được thành lập theo Quyết định số: 189/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số: 3096/QĐ - BGTVT của Bộ GTVT và Quyết định số: 1763/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT ngày 25/6/2010 chuyển Công ty mẹ - Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Ngày 27/1/2014 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số: 204/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam. Từ ngày 30/5/2014, Công ty mẹ - Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với tên gọi: Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam – CTCP.

Ngành nghề kinh doanh: 

- Sản xuất các loại ô tô khách, ô tô tải 
- Đầu tư các doanh nghiệp vận tải theo hướng sử dụng nhiên liệu sạch
- Sửa chữa ô tô, máy thi công, sản xuất phụ tùng, thiết bị thay thế, sản xuất kết cấu thép, trang bị thiết bị thi công đường bộ, xây dựng công trình, xuất khẩu lao động, du lịch, đào tạo, dịch vụ vận tải đường bộ, đầu tư tài chính...

Hồ sơ công ty

Hội đồng quản trị

Ban giám đốc

Ông Nguyễn Hải Trung

Ông Nguyễn Hải Trung

Tổng Giám đốc

Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Hải Trung

Ông Nguyễn Hải Trung

Tổng Giám đốc

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016

 • Doanh thu
  648.75 tỷ
 • Lợi nhuận trước thuế
  33.71 tỷ
 • Lợi nhuận sau thuế
  N/A
 • Cổ tức bằng tiền mặt
  N/A
 • Cổ tức bằng cổ phiếu
  N/A
 • Dự kiến tăng vốn lên
  N/A
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.