MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

SBICTổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt nam

Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Công ty mẹ - Tổng công ty công nghiệp tàu thủy là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng, Điều lệ tổ chức và hoạt động. 

Giới thiệu

Loại hình
Thành lập
Trụ sở chính
Sản phẩm

Lịch sử

Ngành, nghề kinh doanh 

  • Ngành, nghề kinh doanh chính:

 

Đóng mới tàu thủy, thiết bị và phương tiện nổi;

Sửa chữa, hoán cải tàu thủy, thiết bị và phương tiện nổi;

Tư vấn, thiết kế tàu thủy và phương tiện nổi;

Tái chế, phá dỡ tàu cũ.

  • Ngành, nghề kinh doanh liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính:

 

Khai thác cảng biển, cảng thủy nội địa, bến tàu, cầu tàu;

Kinh doanh hoạt động lai dắt, tàu kéo, tàu đẩy, sà lan, phương tiện nổi;

Xây dựng công trình thủy, nhà máy đóng tàu;

Sản xuất chế tạo kết cấu thép;

Các ngành, nghề sản xuất phụ trợ phục vụ trực tiếp cho ngành đóng mới và sửa chữa tàu thủy.

Hồ sơ công ty

Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Ngọc Sự

Ông Nguyễn Ngọc Sự

Chủ tịch HĐTV

Ban giám đốc

Ông Vũ Anh Tuấn

Ông Vũ Anh Tuấn

Tổng Giám đốc

Ban kiểm soát

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.