MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

SAIGONCONSTổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH MTV

Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH MTV tiền thân là Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn - Sageco, là doanh nghiệp nhà nước, được thành lập theo quyết định ngày 31/12/1996 của UBND thành phố Hồ Chí Minh. Tổng Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con từ ngày 15/09/2006 theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Giới thiệu

Loại hình
Thành lập
Trụ sở chính
Sản phẩm

Lịch sử

Quá trình hình thành và phát triển:
  • Tổng Công ty Xây Dựng Sài Gòn - Sageco là doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo quyết định số 6211/QĐ-UB-KT ngày 31/12/1996 của UBND Thành Phố Hồ Chí Minh.
  • Theo quyết định số 168/2003/QĐ-UB-KT ngày 10/09/2003 của UBND Thành Phố Hồ Chí Minh, quyết định sát nhập Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Thành Phố – CMC vào Tổng Công Ty Xây Dựng Sài Gòn – SAGECO và lấy tên  là Tổng Công Ty Xây Dựng Sài Gòn – SGC.
  • Ngày 15/9/2006 của Ủy Ban nhân dân TP.HCM có Quyết định số: 4198/QĐ-UBND về  việc chuyển Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con.
  • Thực hiện theo nghị định số 25/2010/ NĐ-CP về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH Một thành viên, UBND đã có quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 31/07/2010  về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Tổng Công Ty Xây Dựng Sài Gòn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con
Lĩnh vực hoạt động:
  • Xây lắp
  • Đầu tư dự án
  • Tư vấn thiết kế
  • Vật liệu xây dựng
  • Các lĩnh vực khác

Hồ sơ công ty

Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Văn Khởi

Ông Nguyễn Văn Khởi

Chủ tịch HĐTV

Ban giám đốc

Ông Nguyễn Văn Khởi

Ông Nguyễn Văn Khởi

Tổng Giám đốc

Ban kiểm soát

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.