MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

EVNSPCTổng Công ty Điện lực miền Nam

 

Giới thiệu

Loại hình
Thành lập
Trụ sở chính
Sản phẩm

Lịch sử

Lịch sử phát triển:

THỜI KỲ TỪ THÁNG 4/1975 – 7/1976

Tháng 04/1975 – 07/1975: Tiếp quản

Tiểu Ban Quân quản công nghiệp thuộc Ủy ban Quân quản Thành phố tiếp quản Công ty Điện lực Việt Nam (CĐV); đoàn gồm 61 đồng chí.

Tháng 8/1975 – 7/1976: TỔNG CỤC ĐIỆN LỰC

Tháng 8/1975 Tổng cục Điện lực được thành lập, chịu trách nhiệm quản lý điện từ Quảng Trị vào tới Minh Hải.

THỜI KỲ TỪ THÁNG 8/1976 – 4/1981: CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Ngày 7/8/1976 Bộ Trưởng Bộ Điện và Than ra Quyết định số 1592/QĐ-TCCB.3 về việc đổi tên Tổng cục Điện lực thành Công ty Điện lực Miền Nam, chịu trách nhiệm quản lý điện từ Thuận Hải, Lâm Đồng đến Minh Hải.

THỜI KỲ TỪ THÁNG 5/1981 – 3/2010: CÔNG TY ĐIỆN LỰC 2

Tháng 5/1981 – 3/1995

Ngày 9/5/1981 Công ty Điện lực Miền Nam được đổi tên thành Công ty Điện lực 2 theo Quyết định số 15/ĐL/TCCB.3 của Bộ Trưởng Bộ Điện lực. Ngày 7/4/1993, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 147-TTg về việc thành lập lại Công ty Điện lực 2 trực thuộc Bộ Năng lượng.

Do một số tỉnh được tách ra, nhiều Sở Điện lực được tách ra và thành lập lại như : Sở Điện lực Vĩnh Long và Sở Điện lực Trà Vinh tách ra từ Sở Điện lực Cửu Long (3/1992), Sở Điện lực Ninh Thuận và Sở Điện lực Bình Thuận tách ra từ Sở Điện lực Thuận Hải (3/1992), Sở Điện lực Sóc Trăng tách ra từ Sở Điện lực Hậu Giang (3/1992).

Tháng 4/1995 – 03/2010

Ngày 1/4/1995, Công ty Điện lực 2 được thành lập lại, trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam); phạm vi hoạt động chỉ giới hạn ở lĩnh vực quản lý các nhà máy thủy điện nhỏ và các cụm Diesel phát điện, quản lý lưới điện phân phối đến 110 kV, kinh doanh bán điện ở các tỉnh phía Nam trừ Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh tách ra từ năm 1995 và hiện nay đổi tên thành Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh) và tỉnh Đồng Nai (Công ty Điện lực Đồng Nai tách ra từ năm 1999 và hiện này là Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai).

Điện lực Bình Phước và Điện lực Bình Dương tách ra từ Điện lực Sông Bé (3/1997), Điện lực Bạc Liêu và Điện lực Cà Mau tách ra từ Điện lực Minh Hải (3/1997), Điện lực Hậu Giang và Điện lực Thành phố Cần Thơ tách ra từ Điện lực Cần Thơ (2/2004).

Các nhà máy điện công suất lớn, Công ty Truyền tải điện 4, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (tên cũ là Công ty Tư vấn Xây dựng điện 3), Ban Quản lý Dự án các công trình điện Miền Nam (tên cũ là Ban Quản lý Dự án nguồn và lưới điện), Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí (tên cũ là Trường Trung Học điện 2) tách ra trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập Đoàn Điện lực Việt Nam). Nhà máy điện Chợ Quán chuyển giao cho Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh; Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam chuyển giao cho Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia.

Thành lập mới Ban Quản lý dự án lưới điện năm 1995, Ban Quản lý dự án ADB (2000), Ban Quản lý dự án NLNT KVMN năm 1999 và sau đó 3 Ban Quản lý dự án này đã sát nhập lại để thành lập Ban Quản lý dự án Điện lực Miền Nam năm 2007. Khách sạn Điện lực Vũng Tàu được tách ra để thành lập Khách sạn du lịch Điện lực Vũng Tàu, Khách sạn du lịch Điện lực 2 và sau đó chuyển giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện lực năm 2006. Thành lập Xí nghiệp điện Cao thế Miền Nam năm 2006.

THỜI KỲ TỪ THÁNG 4/2010: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Tổng Công ty Điện lực Miền Nam được thành lập theo Văn bản số 60/TTg-ĐMDN ngày 12/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập các Tổng Công ty quản lý và phân phối điện trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Quyết định số 799/QĐ-BCT ngày 05/02/2010 của Bộ Công Thương về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực Miền Nam trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Công ty Điện lực 2 và tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai.

Bộ máy tổ chức của Tổng Công ty gồm 15 Ban nghiệp vụ, Văn phòng Tổng Công ty, 20 Công ty Điện lực Tỉnh/ Thành phố, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Nam, Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng điện Miền Nam, Công ty Lưới điện Cao thế Miền Nam, Ban Quản lý dự án Điện lực Miền Nam và Công ty Viễn thông & Công nghệ thông tin Điện lực Miền Nam.

Ngành nghề kinh doanh

Công nghiệp điện năng: sản xuất, phân phối, kinh doanh điện năng; Xuất nhập khẩu điện năng đến cấp 110kV; Chế tạo và sửa chữa thiết bị điện; Xây lắp đường dây và trạm điện; Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị chuyên ngành Điện; Kinh doanh vật tư, thiết bị điện; Khảo sát, lập quy hoạch lưới điện cấp quận, huyện; Khảo sát, thiết kế, lập dự án đầu tư, quản lý đấu thầu, xây dựng công trình thủy điện vừa và nhỏ; Nhận thầu, thẩm định thiết kế, dự toán và giám sát thi công các công trình lưới điện đến cấp điện áp 500 kV; Tư vấn, lập dự án đầu tư, đấu thầu đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 500 kV; Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện đến cấp điện áp 500 kV; Sản xuất phần mềm, thiết kế trang web. Xây dựng, khai thác và lưu trữ dữ liệu; Tư vấn về phần cứng; thiết kế hệ thông máy tính tích hợp với hệ thống phần cứng, phần mềm và với các công nghệ truyền thông, quản lý máy tính và tích hợp mạng cục bộ; Quảng cáo thương mại;

Hồ sơ công ty

Hội đồng quản trị

Ban giám đốc

Ông Nguyễn Văn Hợp

Ông Nguyễn Văn Hợp

Tổng Giám đốc

Ban kiểm soát

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.