MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

EVNHCMCTổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh (EVNHCMC) là một trong 5 Tổng công ty phân phối điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), bao gồm 07 Phòng, 05 khu khai thác điện và 02 Đội với tổng số lượng dưới 1000 cán bộ công nhân viên, hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế phụ thuộc, có chức năng quản lý, phân phối, kinh doanh, cải tạo và phát triển lưới điện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh gồm 16 Công ty Điện lực trực thuộc, 4 công ty thành viên, 2 Ban Quản lý và 2 trung tâm với gần 7.400 CNVC-LĐ.

Giới thiệu

Loại hình
Thành lập
Trụ sở chính
Sản phẩm

Lịch sử

Quá trình hình thành và phát triển

 • Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh tiền thân là Sở Quản Lý và Phân Phối Điện Thành Phố Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày 7 tháng 8 năm 1976 là một đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Miền Nam (nay là Công ty Điện lực 2) - Bộ Điện và Than
 • Ngày 21/12/1977 Bộ trưởng Bộ điện và Than (Thứ trưởng Phạm Khai) ban hành Quyết định số 2479/ĐT/TCCB3 về việc chuyển các khu khai thác thành các chi nhánh điện và hạch toán kinh tế trong nội bộ của sở, được sử dụng con dấu riêng.
 • Ngày 09/05/1981 Bộ Điện lực đổi tên các Cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Điện lực: Công ty Điện lực Miền Nam thành Công ty Điện lực 2 và Sở quản lý và phân phối điện TP Hồ Chí Minh đổi thành Sở Điện lực TP Hồ Chí Minh.
 • Ngày 08/7/1995 Bộ Năng Lượng quyết định thành lập Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam).
 • Ngày 05/02/2010 Bộ Công thương ban hành quyết định số 768/QĐ-BCT về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh.

Từ đó đến nay trong giai đoạn phát triển kinh tế xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng xây dựng và phát triển theo phương hướng đa ngành nghề, dựa trên nguồn nhân lực dồi dào, có trình độ năng lực chuyên môn cao hoạt động với quy mô lớn hơn, hiện đại hơn và tiêu chuẩn hóa hơn.

Hiện nay Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh đã đạt chứng chỉ ISO 9001:2008 và 15 Công ty Điện lực trực thuộc, Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện, Công ty TNHH MTV Vật tư - Vận tải cũng đã được cấp chứng nhận ISO 9001:2008.

Lĩnh vực hoạt động

 • Hoạt động phân phối điện theo giấy phép hoạt động điện lực.
 • Sản xuất và kinh doanh điện năng, sửa chữa thiết bị điện.
 • Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị điện, các dịch vụ khác liên quan tới ngành điện.
 • Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện.
 • Tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát thi công và xây lắp các công trình đường dây và trạm biến điện đến cấp điện áp 500kV.
 • Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình điện đến cấp điện áp 500kV.
 • Tư vấn giám sát chất lượng xây dựng.
 • Đại lý dịch vụ viễn thông công cộng.
 • Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin.
 • Tư vấn đầu tư xây dựng dự án viễn thông công cộng, dự án công nghệ thông tin.
 • Xây lắp các công trình viễn thông và công nghệ thông tin.
 • Quản lý vận hành hệ thống mạng viễn thông và công nghệ thông tin.
 • Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, sửa chữa lưới điện, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin.
 • Kinh doanh bất động sản, cho thuê tài sản.
 • Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, du lịch, tổ chức hội nghị, hội thảo; cho thuê văn phòng.
 • Kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài sản.
 • Kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế.
 • Dịch vụ quảng cáo thương mại.
 • Dịch vụ cung cấp thông tin lên mạng Internet.
 • Đầu tư tài chính và kinh doanh vốn trong và ngoài nước; hoạt động tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm;
 • Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ công ty

Hội đồng quản trị

Ban giám đốc

Ban kiểm soát

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.