MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TCT15Tổng Công ty 15

Là một doanh nghiệp lớn trực thuộc Bộ Quốc phòng với nhiệm vụ chính trị được Bộ Quốc phòng giao cho là: “Phát triển kinh tế gắn với quốc phòng an ninh trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, tập trung mũi nhọn là phát triển cây cao su, cà phê, từng bước tạo cho Tây Nguyên phát triển mạnh cả về kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh”. Ngày đầu thành lập, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, cán bộ, chiến sĩ còn hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kinh tế, chất lượng người lao động chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh trong khi nhiệm vụ trên giao rất nặng nề và mới mẽ nhưng toàn Tổng công ty đã từng bước vượt qua, đạt được nhiều thành tựu to lớn.

Giới thiệu

Loại hình
Thành lập
Trụ sở chính
Sản phẩm

Lịch sử

Quá trình hình thành:
Tổng công ty 15 là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước được thành lập ngày 20/02/1985 theo Quyết định số 68/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) và được thành lập lại theo Quyết định số 401/QĐQP ngày 04/4/1996 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tổng công ty hiện có 09 công ty, 01 xí nghiệp, 01 Nhà máy sản xuất phân bón vi sinh, 01 Nhà khách, 01 Trường trung cấp nghề, 01 Bệnh viện; 01 Trại sản xuất giống, 02 Văn phòng Đại diện tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, 01 Sư đoàn dự bị động viên, 02 Trung đoàn (Trung đoàn 710, Trung đoàn 79) .

Ngành nghề kinh doanh theo giấy phép:

- Trồng, chăm sóc, khai thác cây công nghiệp, chế biến cao su, cà phê, gỗ lâm sản, cây nguyên liệu giấy, cây lương thực thực phẩm;

- Khai hoang, quy hoạch;

- Khảo sát thiết kế và tư vấn xây dựng;

- Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi, đường lâm nghiệp, các công trình hạ tầng, điện nước, đê đập, cầu cống;

- Sản xuất các sản phẩm từ cao su, đồ nhựa hàng tiêu dùng, bao bì, đồ uống, nước giải khát;

- Sản xuất, kinh doanh đại lý phân vi sinh NPK và các loại phân bón khác;

- Vận tải và kinh doanh vật tư xây dựng, vật tư phục vụ nông lâm nghiệp;

- Dịch vụ nhà khách và bán hàng tại nhà khách;

- Sản xuất điện năng;

- Đại lý xăng dầu;

- Trồng khoanh nuôi bảo vệ rừng;

- Xuất nhập khẩu vật tư phục vụ sản xuất của Tổng công ty;

- Khảo sát, dò tìm, xử lý bom, mìn, vật nổ;

Ngành nghề kinh doanh thực tế hiện tại:

- Trồng, chăm sóc, khai thác cây công nghiệp, chế biến cao su, cà phê, cây lương thực thực phẩm;

- Khai hoang, quy hoạch;

- Khảo sát thiết kế và tư vấn xây dựng;

- Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi, đường lâm nghiệp, các công trình hạ tầng, điện nước, đê đập, cầu cống;

- Sản xuất phân vi sinh;

- Dịch vụ nhà khách và bán hàng tại nhà khách;

- Sản xuất điện năng;

- Đại lý xăng dầu;

- Xuất nhập khẩu vật tư phục vụ sản xuất của Tổng công ty;

- Khảo sát, dò tìm, xử lý bom, mìn, vật nổ;

Thành tích

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với QPAN trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, trong hơn 26 năm qua, Tổng công ty đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và các tổ chức có uy tín khác trao tặng nhiều phần thưởng cao quý:

- Về tập thể: 01 đơn vị được Tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (Tổng công ty 15); 02 đơn vị được phong tặng Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới ( Công ty 732, Công ty 74) và nhiều phần thưởng cao quý khác.

- Về cá nhân: Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang - Tổng Giám đốc được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, 01 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 02 Huân chương Chiến công hạng Nhì, Nhà Quản lý Giỏi năm 2007, Lãnh đạo Doanh nghiệp Xuất sắc năm 2008 và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Hồ sơ công ty

Hội đồng quản trị

Ban giám đốc

Ban kiểm soát