MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 03/05/2024, 00:00
NSS

 Công ty cổ phần Nông Súc Sản Đồng Nai (UpCOM)

Giá hiện tại: NSS 2.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
NSS: 21.05.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NSS của CTCP Nông Súc Sản Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/05/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Thông qua báo cáo HĐQT năm 2023, báo cáo thực hiện SXKD năm 2023, báo cáo BKS năm 2023, Báo cáo kiểm toán năm 2023 và các nội dung khác có liên quan.
          - Địa điểm tổ chức họp: 238, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
          - Thời gian họp: 20/06/2024 (Thứ Năm).
 

 

Theo HNX

Các tin khác
NSS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
NSS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
NSS: 21.05.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
NSS: Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ hợp ngày 23 tháng 02 năm 2024
NSS: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
NSS: Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp 28.3.2024
NSS: Công bố thông tin Quyết định về việc giảm tiền thuê đất năm 2023
NSS: Thông báo kết quả kiểm toán
NSS: Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2024
NSS: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.