MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 12/09/2022, 14:20
NSL

 Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La (UpCOM)

Giá hiện tại: NSL 26.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
NSL: Nghị quyết HĐQT thống nhất mua thêm 200.000 cổ phần CTCP VBIC Sơn La
Các tin khác
NSL: 7.9.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp)
NSL: Nghị quyết HĐQT v/v chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023
NSL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
NSL: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
NSL: 4.4.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (450đ/cp)
NSL: Nghị quyết HĐQT v/v chi trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2022
NSL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
NSL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
NSL: 17.2.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
NSL: Nghị quyết HĐQT v/v triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.