MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 14/06/2024, 00:00
NHC

 Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp (HNX)

Giá hiện tại: NHC 33.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
NHC: CTCP Đá Núi Nhỏ chưa mua 165.143 cổ phiếu

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ
- Mã chứng khoán: NHC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 595.242 CP (tỷ lệ 19,57%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Quốc Bình
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Trưởng Ban kiểm soát
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 165.143 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 595.242 CP (tỷ lệ 19,57%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá cổ phiếu chưa đạt kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 13/05/2024
- Ngày kết thúc giao dịch: 11/06/2024.

Theo HNX

Các tin khác
NHC: Nghị quyết ĐHCĐ lấy ý kiến bằng văn bản năm 2024
NHC: Tài liệu lấy ý kiến CĐ bằng văn bản
NHC: Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung lấy ý kiến CĐ bằng văn bản
NHC: Ký hợp đồng kiểm toán các BCTC năm 2024
NHC: 28.6.2024, ngày GDKHQ lấy ý kiến CĐ bằng văn bản
NHC: 1.7.2024, chốt DS lấy ý kiến CĐ bằng văn bản
NHC: Nghị quyết HĐQT thông qua lấy ý kiến CĐ bằng văn bản
NHC: CTCP Đá Núi Nhỏ chưa mua 165.143 cổ phiếu
NHC: CTCP Đá Núi Nhỏ đã mua 595.242 cổ phiếu
NHC: CTCP Đá Núi Nhỏ đăng ký mua 165.143 cổ phiếu
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.