MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 08/06/2022, 16:06
MDA

 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh (UpCOM)

Giá hiện tại: MDA 9.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MDA: Ông Đào Đình Đức - Phó Giám đốc đã bán 36.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đào Đình Đức
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: MDA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 40.400 CP (tỷ lệ 3,37%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 36.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 36.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.400 CP (tỷ lệ 0,37%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 01/06/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 02/06/2022.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
MDA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
MDA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
MDA:26.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
MDA: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
MDA: Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2024
MDA: Ông Hoàng Văn Đắc làm thành viên HĐQT thay ông Nguyễn Trường Linh
MDA: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
MDA: 30.1.2024, tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2024
MDA: 27.12.2023, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2024
MDA: 28.12.2023, chốt DS tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.