MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 05/02/2024, 00:00
LPT

 Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành (UpCOM)

Giá hiện tại: LPT 9.6 +0.4(+4.35%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
LPT: 28.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LPT của CTCP Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/02/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/03/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty xin thông báo ngay sau khi chọn được địa điểm thực hiện.
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

 

Theo HNX

Các tin khác
LPT: Đính chính nội dung Nghị quyết HĐQT số 08/2024/NQ-HĐQT/LPT ngày 23/04/2024
LPT: Ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2024
LPT: Nghị quyết Hội đồng quản trị điều chỉnh phương án mua cổ phiếu của Red Ocean
LPT: Nhận được QĐ phê duyệt lựa chọn nhà thầu của Sở GTVT Hải Dương
LPT: NQ Hội đồng quản trị v.v mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và XNK Red Ocean Việt Nam
LPT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
LPT: Thay đổi nhân sự Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành
LPT: Sửa đổi, bổ sung Tài liệu họp và Thông tin Ứng viên bầu bổ sung HĐQT
LPT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
LPT: Nhận được đơn từ nhiệm của người nội bộ
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.