MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 7, 04/05/2019, 09:22
LCC

 Công ty Cổ phần Xi măng Hồng Phong (UpCOM)

Giá hiện tại: LCC 7.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
LCC: 9.5.2019, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LCC của CTCP Xi măng Hồng Phong như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tổ chức trong tháng 5 năm 2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại hội trường tầng 3 Công ty cổ phần Xi măng Hồng Phong – đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng mục tiêu năm 2019;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo tài chính năm 2018;
+ Bầu lại Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
+ Các nội dung khác.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
LCC: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch
LCC: Thông báo về trạng thái chứng khoán
LCC: 22.6.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
LCC: Thông báo ngày ĐKCC dự kiến để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ TN năm 2023
LCC: Thông báo về trạng thái chứng khoán
LCC: Thông báo về trạng thái chứng khoán
LCC: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch
LCC: Thông báo ngày ĐKCC dự kiến để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
LCC: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo
LCC: Duy trì diện bị hạn chế giao dịch do không CBTT về họp ĐHCĐ thường niên 2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.