MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 26/02/2024, 00:00
L44

 Công ty Cổ phần Lilama 45.4 (UpCOM)

Giá hiện tại: L44 0.5 -0.1(-16.67%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
L44: 5.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L44 của CTCP Lilama 45.4 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp:
+ Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2023 – Kế hoạch SXKD năm 2024;
+ Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023;
+ Báo cáo tài chính năm 2023;
+ Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Lilama 45.4
          - Thời gian họp: 02/04/2024

 

Theo HNX

Các tin khác
L44: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
L44: Thông báo ĐHĐCĐ thường niên 2024 không đủ điều kiện tổ chức (lần 1)
L44: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
L44: 5.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
L44: 6.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
L44: Nghị quyết HĐQT thông qua tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
L44: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
L44: Đổi ngày thanh toán cổ tức năm 2012, 2013
L44: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
L44: Quyết định về việc duy trì hạn chế giao dịch
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.