MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 17/11/2023, 00:00
ILA

 Công ty Cổ phần ILA (UpCOM)

Giá hiện tại: ILA 4.6 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
ILA: Cổ đông Hồ Ngọc Tỷ đã mua 186.000 cổ phiếu

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hồ Ngọc Tỷ
- Mã chứng khoán: ILA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 814.000 CP (tỷ lệ 4,39%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 186.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.000.000 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,4%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 13/11/2023.

 

Theo HNX

Các tin khác
ILA: Thành lập Uỷ ban Kiểm toán và ban hành Quy chế hoạt động của Uỷ ban Kiểm toán
ILA: NQ HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu
ILA: Thay đổi nhân sự thành viên công ty
ILA: Võ Xuân Phong - Chủ tịch HĐQT - đã mua 1.000.000 CP
ILA: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
ILA: Võ Xuân Phong - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 1.000.000 CP
ILA: Thay đổi thành viên HĐQT và thành viên BKS công ty
ILA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
ILA: 11.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
ILA: Nghị quyết HĐQT thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.