MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 17/03/2016, 11:38
HPS

 Công ty Cổ phần Đá Xây dựng Hoà Phát

Giá hiện tại: HPS 7.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
HPS: 29/03/2016, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2016

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPS của CTCP Đá xây dựng Hòa Phát như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2016
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2016
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 10/05/2016
Thời gian chính xác Công ty sẽ thông báo trên website Công ty và trong giấy mời.
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường Công ty cổ phần Đá Xây dựng Hòa Phát, địa chỉ số 185 Lê Trọng Tấn, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2015 của Hội đồng quản trị;
+ Thông qua kế hoạch năm 2016;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.HNX

Theo HNX

Các tin khác
HPS: 30/05/2016, ngày GDKHQ hoán đổi cổ phiếu CTCP Đá Xây dựng Hòa Phát (HPS) thành cổ phiếu CTCP Xi măng Vicem Hải Vân (HVX)
HPS: 30/05/2016, ngày hủy niêm yết cổ phiếu
HPS: Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ TN năm 2016
HPS: Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng
HPS: 29/03/2016, ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2016
HPS: Báo cáo quản trị công ty năm 2015
HPS: Giải trình nguyên nhân giảm lợi nhuận quý 3/2015
HPS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2015
HPS: NQ ĐHĐCĐ thường niên thông qua KH SXKD 2015
HPS: 22/05/2015, ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.