MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 17/10/2023, 00:00
HDA

 Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á (HNX)

Giá hiện tại: HDA 4.7 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
HDA: Con bà Nguyễn Thị Hương - Thành viên HĐQT - đã mua 34.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Duy Dương
- Mã chứng khoán: HDA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15.120 CP (tỷ lệ 0,05%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Hương
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 34.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 49.120 CP (tỷ lệ 0,18%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 18/09/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 18/09/2023.
 

 

Theo HNX

Các tin khác
HDA: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
HDA: Nghị quyết Hội đồng quản trị tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp
HDA: Con bà Nguyễn Thị Hương - Thành viên HĐQT - đã mua 34.000 CP
HDA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
HDA: Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC riêng Quý 2/2023
HDA: Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC Hợp nhất Quý 2/2023
HDA: Nghị quyết HĐQT thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023
HDA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
HDA: Đơn xin từ nhiệm của bà An Hà My - thành viên HĐQT độc lập
HDA: Ông Nguyễn Quốc Quyền - Phó Tổng Giám đốc đã bán 992.280 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.