MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 12/03/2024, 00:00
HAT

 Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (HNX)

Giá hiện tại: HAT 46.0 +2.0(+4.55%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
HAT: 25.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HAT của CTCP Thương mại Bia Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến là ngày 24/04/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Phòng họp công ty – 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
          - Nội dung họp:
+ Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024;
+ Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2023;
+ Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2023;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
+ Thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
+ Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024;
+ Thông qua dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
+ Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023, mức tiền lương thù lao kế hoạch năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

 

Theo HNX

Các tin khác
HAT: Ký hợp đồng kiểm toán các BCTC năm 2024
HAT: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024
HAT: 24.4.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
HAT: Báo cáo thường niên 2023
HAT: Giải trình chênh lệch LNST BCTC năm 2023
HAT: 25.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
HAT: CBTT ngày ĐKCC tổ chức ĐHCĐ năm 2024
HAT: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
HAT: Báo cáo quản trị công ty năm 2024
HAT: Nguyễn Cao Tưởng - Kế toán trưởng - đã bán 1.900 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.