MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 14/05/2024, 00:00
G20

 Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.Home (UpCOM)

Giá hiện tại: G20 0.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
G20: 24.05.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu G20 của CTCP Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 – 2023;
+ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGĐ năm 2022 – 2023 và kế hoạch năm 2024;
+ Báo cáo hoạt động BKS năm 2022 – 2023;
+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, 2023;
          - Nội dung họp: + Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
+ Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2022, 2023 và kế hoạch năm 2024;
+ Tờ trình ban điều hành Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
          - Địa điểm tổ chức họp: Nhà hàng Sen Vàng – xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 06/2024
 

 

Theo HNX

Các tin khác
G20: 24.05.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
G20: Nghị quyết Hội đồng quản trị điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
G20: Nghị quyết Hội đồng quản trị điều chỉnh thời gian chốt cổ đông tại Nghị quyết số 01/2024NQ - HĐQT
G20: Nghị quyết Hội đồng quản trị gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
G20: Quyết định duy trì diện hạn chế giao dịch
G20: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo
G20: Thông báo về trạng thái chứng khoán
G20: Thông báo về trạng thái chứng khoán
G20: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch
G20: Quyết định duy trì hạn chế giao dịch
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.