MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 03/04/2024, 00:00
EID

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội (HNX)

Giá hiện tại: EID 27.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
EID: Cổ đông lớn Lê Xuân Lương đã mua 29.000 cổ phiếu

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Xuân Lương
- Họ tên người có liên quan: Lê Thị Quý
- Mối quan hệ: Vợ
- Tỷ lệ nắm giữ: 2,51%
- Mã chứng khoán: EID
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.622.300 CP (tỷ lệ 10,82%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 29.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.651.300 CP (tỷ lệ 11,01%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 376.500 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 2,51%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 2.027.800 CP
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 13,52%
- Lý do thay đổi sở hữu: Cổ đông lớn mua thêm cổ phiếu
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 29/03/2024.

Theo HNX

Các tin khác
EID: Ký hợp đồng kiểm toán các BCTC năm 2024
EID: Cổ đông lớn Lê Xuân Lương đã mua 3.100 cổ phiếu
EID: 10.5.2024, ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2023 (1.400 đ/cp)
EID: Cổ đông lớn Lê Xuân Lương đã mua 31.900 cổ phiếu
EID: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024
EID: Báo cáo thường niên 2023
EID: Cổ đông lớn Lê Xuân Lương đã mua 29.000 cổ phiếu
EID: Nghị quyết HĐQT thông qua dự thảo tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2024
EID: 17.4.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
EID: Cổ đông lớn Lê Xuân Lương đã mua 45.000 cổ phiếu
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.