MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 11/07/2022, 13:48
DP1

 Công ty Cổ phần dược phẩm Trung ương CPC1 (UpCOM)

Giá hiện tại: DP1 39.1 -0.2(-0.51%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DP1: CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội đã bán 1.970.000 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội
- Mã chứng khoán: DP1
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.970.000 CP (tỷ lệ 9,39%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Doãn Liêm
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1.210.940 CP (tỷ lệ 5,77%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thùy Dung
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1.400 CP (tỷ lệ 0,01%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.970.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.970.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 28/06/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 29/06/2022.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
DP1: Bổ nhiệm bà Bùi Thị Thanh Hải giữ chức Người được ủy quyền CBTT
DP1:Bổ nhiệm bà Trần Thị Kim Khánh giữ chức Chủ tịch UBKT, ông Nguyễn Doãn Liên là Thành viên UBKT
DP1: Nghị quyết về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch với người có liên quan
DP1: Bổ nhiệm bà Trần Thị Kinh Khánh và bà Bùi Thị Thanh Hải giữ chức Thành viên HĐQT
DP1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
DP1: Bổ nhiệm bà Bùi Thị Thanh Hải giữ chức Phó TGĐ phụ trách quản trị, nhân sự từ 01.05.2024
DP1: Báo cáo và công bố thông tin về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty
DP1: Đơn từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Hồng Nhung
DP1: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
DP1: Đơn từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thùy Dung
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.