MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 28/11/2023, 00:00
DNT

 Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai (UpCOM)

Giá hiện tại: DNT 43.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DNT: 11.12.2023, chốt DS tạm ứng cổ tức năm 2023 (500 đ/cp)
Các tin khác
DNT: Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Du lịch Đồng Nai
DNT: 10.06.2024, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp)
DNT: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ khi thành công ty cổ phần (năm 2006) cho đến nay
DNT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
DNT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
DNT: Đính chính Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023
DNT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
DNT: Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Du lịch Đồng Nai
DNT: 27.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
DNT: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.