MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 07/03/2023, 17:29
DHB

 Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (UpCOM)

Giá hiện tại: DHB 6.5 -0.5(-7.14%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DHB: 24.3.2023, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DHB của CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến vào 01 ngày trong khoảng từ ngày 24/04/2023 đến ngày 28/04/2023 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau)
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3, Nhà khách Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, đường Trần Nguyên Hãn, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch năm 2023;
+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định;
+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
          - Nội dung họp: + Thông qua kế hoạch chi phí thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2023;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.


Theo HNX

Các tin khác
Đạm Hà Bắc (DHB) lỗ 3 quý liên tiếp, vốn chủ sở hữu âm hơn 1.000 tỷ đồng
Lộ diện những doanh nghiệp lỗ lớn trong quý 2
DHB: Quyết định duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu DHB
DHB: Thông báo trạng thái chứng khoán của cổ phiếu DHB
DHB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
Giá urê bắt ngờ tăng vọt sau một đêm, triển vọng nào cho ngành phân bón?
DHB: Ký hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
DHB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Xuất hiện doanh nghiệp lỗ nặng nhất ngành phân bón quý 1, lỗ lũy kế vượt 3.100 tỷ đồng
DHB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.