MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 15/03/2024, 00:00
DCS

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu (UpCOM)

Giá hiện tại: DCS 0.8 +0.1(+14.29%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DCS: 22.03.2024, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DCS của CTCP Tập Đoàn Đại Châu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 do Ban kiểm soát Công ty triệu tập theo quy định của Luật Doanh nghiệp
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Xin ý kiến các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời gửi các cổ đông
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời gửi các cổ đông
 

 

Theo HNX

Các tin khác
DCS: 22.03.2024, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
DCS: Quyết định duy trì diện hạn chế giao dịch
DCS: Thông báo về trạng thái chứng khoán
DCS: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo
DCS: Quyết định về việc duy trì hạn chế giao dịch
DCS: Thông báo liên quan đến trạng thái cổ phiếu
DCS: Ông Nguyễn Tuấn Anh làm Chủ tịch HĐQT từ 11.9.2022
DCS: Ông Đường Đức Hòa-Chủ tịch HĐQT chết ngày 21.7.2022
DCS: Ông Lê Quốc Việt làm Chủ tịch HĐQT từ 16.8.2022
DCS: 8.9.2022, chốt DS tổ chức ĐHCĐ bất thường 2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.