MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 01/09/2021, 17:11
DCG

 Công ty cổ phần Tổng công ty May Đáp Cầu (UpCOM)

Giá hiện tại: DCG 16.1 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DCG: 14.9.2021, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.000đ/cp)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DCG của CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 24/09/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Tổng công ty May Đáp Cầu (địa chỉ: Khu 6, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) bắt đầu từ ngày 24/09/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
DCG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
DCG: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty mẹ
DCG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
DCG: 14.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
DCG: 15.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
DCG: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
DCG: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023
DCG: 11.9.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000 đ/cp)
DCG: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
DCG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.