MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 04/03/2024, 00:00
DBM

 Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Đăk Lăk (UpCOM)

Giá hiện tại: DBM 27.8 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DBM: 13.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DBM của CTCP Dược - Vật tư y tế Đăk Lăk như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp:
1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
4. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
6. Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2023; Dự kiến phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2024;
7. Tờ trình về việc phê duyệt và ký kết hợp đồng với CTCP Traphaco;
8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
          - Địa điểm tổ chức họp: 9A Hùng Vương, P.Tự An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
          - Thời gian họp: Dự kiến khai mạc ngày 22/04/2024

 

Theo HNX

Các tin khác
DBM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
DBM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
DBM: Báo cáo thường niên 2023
DBM: 13.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
DBM: 14.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
DBM: Nghị quyết HĐQT thông qua sửa chữa Tổng kho
DBM: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
DBM: Nghị quyết HĐQT thống nhất tạm giao KHKD năm 2024
DBM: Nghị quyết HĐQT v/v đánh giá kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023
DBM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.