MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 10/05/2021, 03:26
DAP

 Công ty Cổ phần Đông Á

Giá hiện tại: DAP 35.6 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 10/5-14/5
Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 10/5-14/5

Có đến 39 doanh nghiệp sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức, cổ phiếu thưởng tuần này.

Tuần mới từ 10/5 đến 14/5/2021 có 39 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong đó riêng ngày 13/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền để 18 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông, còn ngày 14/5 cũng có 10 doanh nghiệp.

Nhà đầu tư muốn nhận số cổ tức, cổ phiếu thưởng này cần mua cổ phiếu trước ngày "lăn chốt".

Ngày 10/5/2021: DPP, APL

CTCP Dược Đồng Nai (DPP) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 25/5/2021.

CTCP cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI (APL) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 20/5/2021.

Ngày 11/5/2021: HCM, TQN, SAD, BNW

CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) chi trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 27/5/2021.

CTCP Thông Quảng Ninh (TQN) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 22,28%. Thời gian thanh toán 28/5/2021.

CTCP Sản xuất và thương mại Sài Gòn (Sadaco - SAD) phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 20,75%.

CTCP Nước sạch Bắc Ninh (BNW) trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3,81%. Thời gian thanh toán 21/5/2021.

Ngày 12/5/2021: LCG, SED, TDW, DAP, HPW, CVH

CTCP Licogi 16 (LCG) chi trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 1/6/2021.

CTCP Đầu tư và phát triển điện Miền Trung (SED) chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 7%. Tổng tỷ lệ chi trả 15%. Thời gian thanh toán 21/5/2021.

CTCP Cấp nước Thủ Đức (TDW) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 28/5/2021.

CTCP Đông Á (DAP) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 28/5/2021.

CTCP Cấp nước Hải Phòng (HPW) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 27/5/2021.

CTCP Công viên, cây xanh Hải Phòng (CVH) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6,5%. Thời gian thanh toán 25/5/2021.

Ngày 13/5/2021: DHA, DRL, MSH, MEF, DCI, VDT, TTD, VXT, VBG, INN, PPY, QSP, BED, BTW, NDW, GIC, NAC, VQC

CTCP Hóa An (DHA) chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 30%. Thời gian thanh toán 27/5/2021.

CTCP Thủy điện điện lực 3 (DRL) chi trả cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tổng tỷ lệ 20%, trong đó trả cổ tức còn lại năm 2020 tỷ lệ 17,8% và tạm ứng cổ tức năm 2021 tỷ lệ 2,2%. Thời gian thanh toán 27/5/2021.

CTCP May Sông Hồng (MSH) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 30%. Thời gian thanh toán 25/5/2021.

CTCP Meinfa (MEF) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 35%. Thời gian thanh toán 25/5/2021.

CTCP Hóa chất Đà Nẵng (DCI) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 21/5/2021.

CTCP Lưới thép Bình Tây (VDT) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 28/5/2021.

CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức (TTD) chi trả cổ tức đợt 3/2020 bằng tiền tỷ lệ 14%. Thời gian thanh toán 24/5/2021.

CTCP Kho vận và dịch vụ thương mại (VXT) chi trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 27/5/2021.

CTCP Địa chất Việt Bắc TKV (VBG) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3,5%. Thời gian thanh toán 14/6/2021.

CTCP Bao bì và In nông nghiệp (INN) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 31/5/2021.

CTCP Xăng dầu dầu khí Phú Yên (PPY) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6,5%. Thời gian thanh toán 4/6/2021.

CTCP Tân cảng Quy Nhơn (QSP) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 17%. Thời gian thanh toán 14/6/2021.

CTCP Sách và thiết bị trường học Đà Nẵng (BED) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 23%. Thời gian thanh toán 21/5/2021.

CTCP Cấp nước Bến Thành (BTW) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 13%. Thời gian thanh toán 14/6/2021.

CTCP Cấp nước Nam Định (NDW) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6,5%. Thời gian thanh toán 24/5/2021.

CTCP Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh (GIC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 27/5/2021.

CTCP Tư vấn xây dựng Tổng hợp (NAC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 28/5/2021.

CTCP Giám định Vinacomin (VQC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 31/5/2021.

Ngày 14/5/2021: VGG, HTC, CCR, TB8, HRB, BGW, CLM, VWS, ICS, DTB

Tổng công ty May Việt Tiến (VGG) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 3/6/2021.

CTCP Thương mại Hóc Môn (HTC) chi trả cổ tức đợt 4/2020 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 3/6/2021.

CTCP Cảng Cam Ranh (CCR) chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 31/5/2021.

CTCP Sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị VVMI (TB8) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 4/6/2021.

CTCP Harec Đầu tư và Thương mại (HRB) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 30%. Thời gian thanh toán 1/6/2021.

CTCP Nước sạch Bắc Giang (BGW) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4,24%. Thời gian thanh toán 21/6/2021.

CTCP XNK ThaN Vinacomin (CLM) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 4/6/2021.

CTCP Nước và môi trường Việt Nam (VWS) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 24/5/2021.

CTCP Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng Inconsaf (ICS) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 16,1%. Thời gian thanh toán 31/5/2021.

CTCP Công trình đô thị Bảo Lộc (DTB) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12,85%. Thời gian thanh toán 28/5/2021.

Hoàng Minh

Các tin khác
DAP: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
DAP: Ngày 28/01/2022, hủy ĐKGD cổ phiếu
DAP: Thông báo đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021
DAP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
DAP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
DAP: Bổ nhiệm bà Lại Trần Hoài Khanh giữ chức Trưởng BKS từ 24/04/2021
BSD: Nghị quyết HĐQT v/v trả chi trả cổ tức năm 2020
DAP: Bổ nhiệm ông Phan Trường Minh giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 29/04/2021
Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 10/5-14/5
DAP: 12.5.2021, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.