MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 09/03/2023, 11:46
CMT

 Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông (UpCOM)

Giá hiện tại: CMT 23.0 +0.3(+1.32%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CMT: 24.3.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMT của CTCP Công nghệ Mạng và Truyền Thông như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Từ ngày 18/04/2023 đến 29/04/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau.
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
+ Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.


Theo HNX

Các tin khác
CMT: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
CMT: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2023
CMT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
CMT: Bà Hà Ngọc Linh làm TGĐ từ 20.10.2023
CMT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
CMT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
CMT: Thông báo mời họp và CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
CMT: 24.3.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
CMT: Điều chỉnh lại ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ TN năm 2023
CMT: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.