MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 28/04/2023, 16:12
CMT

 Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông (UpCOM)

Giá hiện tại: CMT 20.0 -0.1(-0.5%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CMT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Các tin khác
CMT: Bổ nhiệm bà Đặng Thi Trang giữ chức phụ trách kế toán công ty
CMT: Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và thành viên BKS
CMT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CMT: Thông tin ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029
CMT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
CMT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
CMT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
CMT: 21.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CMT: Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
CMT: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.