MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Vũ Quang Hùng
Tên :

Vũ Quang Hùng

/ceo/CEO_99705/vu-quang-hung.chn

Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội - Phó Tổng GĐ

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_99705.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Phó Tổng GĐ Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI)

TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên   Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI)  ABB 10,040,753 30/05/2023 83.3
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.