MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Thanh Tùng
Tên :

Nguyễn Thanh Tùng

Sinh năm : 09/11/1970
Số CMND : 001070004242
Cư trú : 104 Thành Thái - Thành phố Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi
Trình độ : Cử nhân Kế toán
/ceo/CEO_99360/nguyen-thanh-tung.chn

CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi - Phụ trách quản trị

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Phụ trách quản trị CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (QNW) 26/9/2020

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
QNW 6,800 0.034% 22/08/2016 0.0
(*) Tính theo giá cập nhật đến 21/02/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • Cử nhân Kế toán

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Đến ngày 19 tháng 06 năm 2021 : Trưởng BKS CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
 • Từ 03/1993: Nhân viên Phòng Kế toán - Tài Vụ Công ty TNHH MTV cấp thoát nước và Xây đựng Quảng Ngãi
  - Từ 04/2004 - 01/2010: Phó trưởng phòng Quân ỉỷ dự ản Công ty TNHH MTV cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
  - Từ 02/2010 - 03/2011: Phó trưởng phỏng Quản lý dự án Công ty cổ phần cấp thoát nước và Xây dựng Quàng Ngãi
  - Từ 04/2011 - 03/2018: Phó trưởng phòng Quản lý Kinh doanh Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
  - Từ 03/2018 đến nay: Trưởng phồng Công nghệ thông tỉn và Lữu trữ Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
  - Từ 02/2015 đến nay: Trưởng bạn Kiểm soát Công ty cổ phần cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngẫi

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.