MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Anh Kiệt
Tên :

Nguyễn Anh Kiệt

Sinh năm : 1984
Trình độ : - Cử nhân Tin học quản lý - Đại học Kinh tế T.P Hồ Chí Minh
- Cử nhân Tài chính doanh nghiệp - Đại học Kinh tế T.P Hồ Chí Minh
- Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng - Đại học Kinh tế T.P Hồ Chí Minh
/ceo/CEO_876619/nguyen-anh-kiet.chn

Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP - Chủ tịch HĐQT

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP (TL4) 12/12/2023
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • Đại học Kinh tế T.P Hồ Chí Minh - Cử nhân Tin học quản lý
  • Đại học Kinh tế T.P Hồ Chí Minh - Cử nhân Tài chính doanh nghiệp
  • Đại học Kinh tế T.P Hồ Chí Minh - Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.