MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Lê Tiến Thịnh
Tên :

Lê Tiến Thịnh

/ceo/CEO_874618/le-tien-thinh.chn

Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar - Công bố thông tin

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg
Lê Thị Phương Thảo

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Công bố thông tin Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar (LDP) 20/12/2023
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar (LDP) 21/3/2023
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar (LDP) 20/12/2023

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên Quan hệ Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Lê Thị Phương Thảo Em gái LDP 1,100 21/12/2023 0.0
(*) Tính theo giá cập nhật đến 21/06/2024

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.