MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Đặng Hoàng Huy
Tên :

Đặng Hoàng Huy

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (DPG) 24/4/2021
Thành viên Uỷ ban kiểm toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (DPG) 28/4/2023

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên Quan hệ Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Lương Minh Tuấn _ DPG 10,043,657 31/12/2022 398.7
Lương Thị Thanh Vợ DPG 3,319,613 31/12/2022 131.8
Lương Thị Liên Chị vợ DPG 15,750 31/12/2021 0.6
Nguyễn Thành Luân Con rể DPG 7 31/12/2022 0.0
Đặng Thị Xuân Em gái DPG 72,791 31/12/2022 2.9
Đặng Thị Thanh Hương Em gái DPG 550,316 31/12/2022 21.8
Trần Thị Thúy Hằng _ DPG 2,819,600 31/12/2022 111.9
Lương Tuấn Minh _ DPG 1,983,012 31/12/2022 78.7
Lương Xuân Mẫn _ DPG 1,411,524 31/12/2022 56.0
Huỳnh Thị Phương Dung _ DPG 92,568 31/12/2022 3.7
Lương Thị Lan _ DPG 632,700 31/12/2022 25.1
Trịnh Viết Tùy _ DPG 9 31/12/2022 0.0
Đặng Thanh Hường Con DPG 91 31/12/2021 0.0
(*) Tính theo giá cập nhật đến 07/12/2023

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.