MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Lê Hoàng Sơn
Tên :

Lê Hoàng Sơn

/ceo/CEO_87346/le-hoang-son.chn

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên - Thành viên HĐQT độc lập

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg
Lê Nguyễn Uyên Phương
Đặng Huy Tân

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH) 24/4/2021
Chủ tịch Uỷ ban kiểm toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH) 1/6/2021

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên Quan hệ Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Lê Nguyễn Uyên Phương _ TLH 132,314 30/06/2021 1.1
Đặng Huy Tân _ TLH 1,888 30/06/2021 0.0
(*) Tính theo giá cập nhật đến 29/02/2024

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.