MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Hoàng Minh Tuân
Tên :

Hoàng Minh Tuân

Sinh năm : 1980
/ceo/CEO_873080/hoang-minh-tuan.chn

Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí quốc tế - Phó Giám đốc

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_873080_20221010102408.png

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí quốc tế (GSP) 28/7/2022

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.