MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Lê Đức Trung
Tên :

Lê Đức Trung

/ceo/CEO_872502/le-duc-trung.chn

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 - Thành viên HĐQT không điều hành

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT không điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 (VE9) 29/4/2022
Thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 (VE9) 28/7/2022

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.