MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Hải Hoàng
Tên :

Nguyễn Hải Hoàng

/ceo/CEO_872098/nguyen-hai-hoang.chn

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật - Trưởng BKS

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Trưởng BKS Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC) 15/4/2022
Trưởng BKS Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE) 19/4/2023
Trưởng BKS Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị (UDJ) 26/4/2022

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.