MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Lê Thị Bích Thảo
Tên :

Lê Thị Bích Thảo

/ceo/CEO_871881/le-thi-bich-thao.chn

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam - Quyền Giám đốc khu vực Miền Trung Tây Nguyên

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_871881_20220407090931.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Quyền Giám đốc khu vực Miền Trung Tây Nguyên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.