MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Trịnh Văn Khiêm
Tên :

Trịnh Văn Khiêm

/ceo/CEO_86746/trinh-van-khiem.chn

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP - Thành viên HĐQT

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_86746.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP (DPM) 17/6/2020

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.