MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Đỗ Thị Thùy Giang
Tên :

Đỗ Thị Thùy Giang

Sinh năm : 08/01/1985
Số CMND : 194265318
Cư trú : Tổ DP 4, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình
Trình độ : Cử nhân Kinh tế

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Trưởng BKS Công ty Cổ Phần Đường sắt Quảng Bình (QBR) 20/4/2018

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
QBR 5,000 0.284% 31/12/2019 0.0

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên Quan hệ Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Đỗ Bá Tâm Bố đẻ QBR 184,500 31/12/2019 1.8
Đỗ Thị Thùy Giang _ QBR 10,500 03/11/2016 0.1
(*) Tính theo giá cập nhật đến 04/12/2023
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • Cử nhân Kinh tế

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từ tháng 1 1/2009 đến tháng 10/2011: Chuyên viên Phòng Kế hoạch Công ty TNHH MTV Quán lý đường sắt Quảng Bình;
  - Từ tháng 11/2011 đến tháng 5/2015: Chuyên viên Phòng TC-KT Công ty TNHH MTV Quản lý đường sắt Quảng Bình;
  - Từ tháng 6/2015 đến tháng 11/2015: Chuyên viên Phòng TC-HC Công ty TNHH MTV Quán lý đường sắt Quảng Bình;
  - Từ tháng 12/2015 đến tháng 02/2016: Phó trường Phòng TC-HC Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình;
  - Từ tháng 3/2016 đến tháng 4/2018: Phó trướng Phòng TC-KT Công ty cô phần Đường sắt Quảng Bình;
  - Từ ngày 20/4/2018 đến nay: Trưởng Ban Kiểm soát.

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.