MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Hoành Hoa
Tên :

Nguyễn Hoành Hoa

Sinh năm : 1958
Trình độ : Cử nhân Ngữ văn
/ceo/CEO_82465/nguyen-hoanh-hoa.chn

Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên - Chủ tịch HĐTV

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_82465.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên (CNS)

TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên   Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên (CNS)  NSG 3,887,600 15/06/2016 50.5
FTI 3,441,320 31/12/2022 12.7
BRC 2,457,578 31/12/2022 34.0
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • Cử nhân Ngữ văn
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.