MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Đặng Tiếp
Tên :

Đặng Tiếp

Sinh năm : 19/12/1954

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ ngày 13 tháng 03 năm 2018 đến ngày 10 tháng 05 năm 2018 : Công bố thông tin Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải
  • Từ ngày 24 tháng 03 năm 2018 đến ngày 08 tháng 05 năm 2018 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải
  • Từ ngày 17 tháng 10 năm 2017 đến ngày 24 tháng 03 năm 2018 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải
  • Từ ngày 23 tháng 04 năm 2015 đến ngày 17 tháng 10 năm 2017 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải
  • -Từ T10-1972 đến T10-1977: Học tại trường Đại học Tài chính nay là Học Viện Tài Chính
    -Từ T10-1977 đến 31/12/2014: Công Tác tại Bộ Tài chính - Trưởng phòng nghiệp vụ III, Cục Tài chính doanh nghiệp
    -Từ 01/1/2015: Nghỉ hưu

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.