MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Bùi Văn Sự
Tên :

Bùi Văn Sự

Trình độ : - Cử nhân Kinh tế
- Cử nhân Luật
/ceo/CEO_80681/bui-van-su.chn

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Kế toán trưởng

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_80681.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Kế toán trưởng Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) 1/10/2020

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
DIG 40,809 0% 31/12/2022 1.1
(*) Tính theo giá cập nhật đến 14/06/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • Cử nhân Kinh tế
 • Cử nhân Luật

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từ ngày 14 tháng 04 năm 2015 đến ngày 01 tháng 10 năm 2020 : Phó Tổng GĐ Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
 • Từ ngày 14 tháng 04 năm 2015 đến ngày 28 tháng 06 năm 2019 : Phó Tổng GĐ Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
 • - 3/1995 - 12/2000: Kế toán viên, Phó phòng kế toán Công
  ty TNHH Tân Mê Kông
  - 4/2001 - 8/2001: Kế toán viên Công ty Đầu tư phát triển –Xây dựng
  - 9/2001 - 8/2003: Kế toán trưởng Xí nghiệp thi công cơ giới Điện nước thuộc Công ty Đầu tư phát triển – Xây dựng
  - 9/2003 - 06/2013: Phó trưởng phòng Tài chính – Kế toán
  Công ty Đầu tư phát triển – Xây dựng
  - 07/2013 – 4/2015: Giám đốc Đầu tư quản lý vốn

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.